Claudia Erdheim

Claudia Erdheim, urodzona w 1945 r. w Wiedniu. Studia filozofii i logiki. W latach 1984-2005 wykładowczyni w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Claudia Erdheim mieszka jako wolna pisarka w Wiedniu. Od 1984 r. liczne publikacje książkowe; różne nagrody i stypendia.

  

Wikipedia: Claudia Erdheim (Deutsch)

LinkedIn: Claudia Erdheim